سخنرانان کلیدی 

پروفسور گیور گیو دی کیورگیو

استاد تمام دپارتمان معماری و طراحی گروه دکترای دانشگاه ساپینزا رم – ایتالیا

دکتر حسن اصانلو

دکترای رشته معماری و شهرسازی کنسرسیومی از پلی تکنیک میلان

استاد معماري دانشگاه پلي تکنيک ميلان و عضو کمیته علمی دکتری در دانشگاه ساپینزا رم

دکتر سید حسین بحرینی

دکترای برنامه ریزی و طراحی شهری از دانشگاه واشنگتن

استاد طراحی شهری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دکتر امین حبیبی

دکترای معماری منظر از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری دانشگاه شیراز

دکتر جبارعلی ذاکری

دکتراي تخصصي عمران ، راه و راه آهن ازدانشگاه جيائوتونگ پکن

عضو هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر یاسر شهبازی

دانشیار سازه های هوشمند و تکنولوژی معماری

عضو هيئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مهدی روانشادنیا

دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

عضو هيئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکتر فرهاد آخوندی

دکترای مقاوم سازی بناهای تاریخی از دانشگاه مینییو پرتقال

استادیار دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز


Important Dates


Registration

Login

4th Congress Gallery

Poster

3rd Congress Gallery

1st & 2nd Congress Gallery

Certificate originality System

The system will be activated after the Congress

Quick LinksAbout Tehran

The Great Tehran has its own stories which are very interesting. As seems, the people in this current great city have more desire to underground living and most houses are located at several meters underground.

More